What We do

Japan Study Support คือศูนย์ประสานงานเพื่อการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นแบบครบวงจร ซึ่งให้ความช่วยเหลือตั้งแต่ การให้คำปรึกษาเรื่องสถานที่เรียน การยื่นใบสมัคร หาที่พัก และการแนะแนวการใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่น เรามั่นใจด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนานของเรา

นอกจากนี้ เรายังให้บริการล่าม และแปลเอกสารอีกด้วย

เสียงจากลูกค้า

ครั้งแรกที่รู้จักกะ JSS คือการเข้าไปขอรับคำแนะนำเกี่ยวกับการไปศึกษาต่อที่ญี่ปุ่น ได้รับการต้อนรับที่ดีจากพี่ๆเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ทำให้ประทับใจคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเลือกโรงเรียนหรือ ขั้นตอนการทำเอกสารที่ใครว่ายุ่งยากก็ตาม ไม่ผิดหวังที่เลือกมากับทาง JSS คะ

น้องโสภิสรา โรงเรียน Tamagawa