ค่าครองชีพ

ค่าครองชีพ

เนื่องค่าใช้จ่ายในมหาวิทยาลัย วิทยาลัยหลักสูตรระยะสั้น และวิทยาลัยอาชีวศึกษาได้รวมค่าธรรมเนียมในการสมัคร ค่าเล่าเรียน ค่าอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไว้แล้ว สำหรับค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของสถาบันต่างๆ ในปีแรกนั้นมีในตารางดังต่อไปนี้

หลักสูตร ค่าใช้จ่าย
เงินเยน เงินบาท
หลักสูตร 6 เดือน 357,000 – 422,000 132,090 – 156,140
หลักสูตร 1 ปี 410,000 – 1,007,400 151,700 – 372,738
หลักสูตร 1 ปี 6 เดือน 590,000 – 1,441,000 218,300 – 533,170
หลักสูตร 2 ปี 770,000 – 1,720,000 284,900 – 636,400

ระบบการในปีต่อๆไป ค่าใช้จ่ายจะลดลงเหลือประมาณ 70 เปอร์เซนต์ เนื่องด้วยค่าแรกเข้าจะเสียเฉพาะในปีแรกเท่านั้น

ค่าครองชีพในแต่ละเดือน

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าสาธารณูปโภค ค่าสันทนาการ จิปาถะ เบี้ยประกันและ ค่ารักษาพยาบาล
อื่น ๆ ค่าเล่าเรียน
10,000 เยน
(3,700 บาท)
47,000 เยน
(17,390 บาท)
8,000 เยน
(3,700 บาท)
10,000 เยน
(2,960 บาท)
24,000 เยน
(8,880 บาท)
7,000 เยน
(2,590 บาท)
11,000 เยน
(4,070 บาท)
30,000 เยน
(11,100 บาท)

ค่าครองชีพ แยกตามภูมิภาคเดิน

เดินฮอกไกโด 114,000 เยน (42,180 บาท)
โตเกียว 148,000 เยน (54,760 บาท)
จูโงคุ 110,000 เยน (40,700 บาท)
โทโฮคุ 98,000 เยน (36,260 บาท)
โคคุ 106,000 เยน (39,220 บาท)
คันโต 142,000 เยน (52,540 บาท)
คินคิ 122,000 เยน (45,140 บาท)
คิวชู 113,000 เยน (41,810 บาท)
จูบุ 117,000 เยน (43,290 บาท)
 

Leave a Reply

Name*

e-Mail * (will not be published)

Website