ที่พักอาศัย

ที่พักอาศัย

รัฐบาลส่วนท้องถิ่นและมหาวิทยาลัยมีหอพักสำหรับนักศึกษาต่างชาติ แต่เนื่องจากห้องพักมีจำนวนจำกัดทำให้นักศึกษาที่ได้เข้าพักมีน้อยประมาณ 75% ของนักศึกษาต่างชาติพักอยู่ที่พักเอกชน ในเขตปริมณฑลและนครโตเกียวนั้นการหา ที่พักทำได้ลำบากมาก สำหรับการหาที่พักของเอกชนนั้นปกติจะต้องไปยังบริษัทจัดหาบ้านเช่าในพื้นที่ ที่เราต้องการบ้านพัก หรือไม่ก็ต้องปรึกษากับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลนักศึกษาต่างชาติของสถาบันการ ศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่

รายละเอียด ค่าเช่าห้อง (ต่อเดือน)

ราคาห้องเช่าขนาด 6 เสื่อ (9.6 ตารางเมตร) ในโตเกียว

  • เฉพาะห้องเช่า (ห้องน้ำรวม) ไม่เกิน 40,000 เยน
  • มีห้องน้ำ ห้องครัวด้วย ประมาณ 40,000 เยน
  • มีห้องอาบน้ำด้วย ประมาณ 60,000 เยน
  • มีแอร์ เครื่องทำความร้อน ห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ 66,000 เยน
ห้องพักที่ปกติสร้างด้วยคอนกรีตค่าเช่าจะ แพงกว่าค่าเช่าโดยทั่วไป ส่วนค่าเช่าห้องพักที่อยู่ตามต่างจังหวัดที่ไม่ใช่เมืองใหญ่ ค่าเช่าจะถูกกว่าค่าเช่าห้องพักในโตเกียวประมาณครึ่งหนึ่ง

ตามธรรมเนียมของชาวญี่ปุ่น โดยปกติแล้วตอนทำสัญญาเช่าห้องพักผู้เช่าต้องจ่ายค่าเช่า ดังนี้

  1. เงินขวัญถุงที่ต้องจ่ายให้กับเจ้าของที่พัก
  2. เงินประกันจำนวนเท่ากับ 1 ถึง 2 เดือนของค่าเช่าห้อง
บางกรณีอาจต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับบริษัทจัดหาห้องเช่าเป็นจำนวนเท่ากับค่าเช่า 1 เดือนด้วย

 

Leave a Reply

Name*

e-Mail * (will not be published)

Website