ผู้ค้ำประกัน

ผู้ค้ำประกัน

เมื่อชาวต่างชาติต้องการสมัครเข้าเรียนในสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น วิทยาลัยอาชีวศึกษา หรือสถาบันการศึกษาระดับสูงอื่นๆ ของญี่ปุ่น จำเป็นต้องมีผู้ค้ำประกันหรือผู้ติดต่อเรื่องต่างๆ แทนเพื่อเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่ายในการเรียนและเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการอยู่อาศัย เอกสารของผู้รับรองจำเป็นต้องส่งให้ทางสถาบัน อาจเป็นแค่ใบรับรองสถานภาพผู้รับรองและใบสัญญาต่อสถาบันอาจต้องส่งสำเนาทะเบียนบ้านและใบรับรองการทำงานด้วย ในปัจจุบันอาจไม่จำเป็นต้องมีผู้รับรอง แต่ต้องมีผู้มาติดต่อเรื่องต่างๆ แทน หรือจำเป็นต้องมีเฉพาะตอนเข้าเรียนเช่นเดียวกับนักศึกษาชาวญี่ปุ่นทั่วๆ ไป นอกจากนั้นการเช่าอพาร์ทเมนท์และการทำงานพิเศษก็จำเป็นต้องมีผู้ค้ำประกันด้วย ผู้ค้ำประกันนี้จะเปฌนผู้รับผิดชอบตัวนักศึกษาในด้านการเงินเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น จึงควรสร้างความมั่นใจให้กับผู้ค้ำประกันอย่างเพียงพอ

 

Leave a Reply

Name*

e-Mail * (will not be published)

Website