ประกาศข่าวเรื่องการขยายเขตรับสมัครเดือนเมษายน 2555 และข่าวอื่นๆ

ประกาศข่าวเรื่องการขยายเขตรับสมัครเดือนเมษายน 2555 และข่าวอื่นๆ

เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในประเทศไทย ทำให้สำนักงานตรวคนเข้าเมืองประเทศญี่ปุ่น อนุโลมให้ส่งเอกสารช้าได้กว่าเดิม

ดังนั้น สำหรับผุ้ที่ยังต้องสมัครเข้าเรียนในภาคการศึกษาเดือน เมษายน ปี 2555 ยังเปิดรับสมัครอยู่นะครับ

และสำหรับผู้ที่ต้องการสมัครโรงเรียน Kyoto Japanese Language School จะได้รับส่วนลดค่าแรกเข้าเป็นจำนวน 50,000 เยน สำหรับปีการศึกษา 2555 อ่านรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ คลิก

นอกจากนี้ โรงเรียน Kyoto Japanese Language School ยังได้เตรียมหลักสูตรระยะสั้นสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาในเดือนมกราคม 2555 อีกด้วย อ่านรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ คลิก

 

Leave a Reply

Name*

e-Mail * (will not be published)

Website