Author Archive for: ‘websitecafe’

โรงเรียน Nihongo Center ประกาศรับนักเรียนใหม่

โรงเรียน Nihongo Center ประกาศรับนักเรียนใหม่

โรงเรียนภาษาญี่ปุ่น Nihongo Center ในจังหวัดเกียวโต ได้เปิดรับนักเรียนในหลักสูตรระยะสั้นดังต่อไปนี้ หลักสูตรระยะสั้น เดือนตุลาคม ปี 2555 (Regular Course 10 สัปดาห์ หรือ 20 สัปดาห์) (ยังเปิดรับสมัคร) หลักสูตรระยะสั้น เดือนมกราคม ปี 2556 (Regular Course 10 สัปดาห์ หรือ 20 สัปดาห์) (รับสมัครถึงวันที่ 20 พฤษจิกายน 2555   และสำหรับหลักสูตระยะยาว โรงเรียนเปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตร Intensive Course ในเดือน เมษายน ปีการศึกษา 2556 โดยรับสมัครถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2555 (เอกสารต้องถึงญี่ปุ่น) ทางโรงเรียนได้จัดทำ อีเวนต์เลตเตอร์ รวมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ที่ คลิก นอกจากนี้ ยังสามารถติดตามรายละเอียดของโรงเรียนได้ที่ Facebook Page […]

Continue Reading —›

 

แมวนางกวัก招き猫มาเนคิเนโกะ

หลายๆท่าน เวลาไปร้านอาหารญี่ปุ่น คงจะเคยเห็นตุ๊กตาเจ้าแมวน้อย ทำท่ากวักมือ คอยเรียกลูกค้าอยู่หน้าร้าน อีกมือหนึ่งก็ถือเงินไว้ ซึ่ง ต่อให้ไม่รู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นเลย ก็คงเดาออกว่า เจ้าแมวน้อยนี่ มีหน้าที่เรียกลูกค้าเข้าร้าน เหมือนนางกวักของบ้านเรา จึงเป็นที่มาของชื่อเรียกว่า แมวนางกวัก เจ้าแมวที่ว่า มีชื่อเป็นภาษาญี่ปุ่นว่า 招き猫 หรือ มาเนคิเนโกะ ซึ่งมาจากคำว่า 招く มาเนคุ ที่แปลว่าเชื้อเชิญ และ 猫 เนโกะ ที่แปลว่า แมวเหมียวนั่นเอง แม้จะดูเหมือนๆกันทุกตัว แต่จริงๆแล้ว เจ้าแมวนางกวัก ก็มีหลายรูปแบบ และหมายเป้าหมาย และก็มีความหมายต่างกันไปครับ แบบที่เราเห็นเป็นประจำคือ แมวสีขาว ซึ่งแมวสีขาว จะหมายถึง เรียกโชคลาภเข้ามา สีดำ หมายถึง เลี่ยงภัยอันตราย สีแดง หมายถึง เลี่ยงโรคภัยใข้เจ็บ สีทอง หมายถึง นำโชคเรื่องเงินทอง นอกจากสีที่แตกต่างกันออกไปแล้ว จริงๆแล้ว มือที่ยกก็มีความหมายต่างกันนะครับ โดย ยกมือขวา หมายถึง เรียกให้เงินไหลมาเทมา […]

Continue Reading —›
ประกาศข่าวเรื่องการขยายเขตรับสมัครเดือนเมษายน 2555 และข่าวอื่นๆ

ประกาศข่าวเรื่องการขยายเขตรับสมัครเดือนเมษายน 2555 และข่าวอื่นๆ

เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในประเทศไทย ทำให้สำนักงานตรวคนเข้าเมืองประเทศญี่ปุ่น อนุโลมให้ส่งเอกสารช้าได้กว่าเดิม ดังนั้น สำหรับผุ้ที่ยังต้องสมัครเข้าเรียนในภาคการศึกษาเดือน เมษายน ปี 2555 ยังเปิดรับสมัครอยู่นะครับ และสำหรับผู้ที่ต้องการสมัครโรงเรียน Kyoto Japanese Language School จะได้รับส่วนลดค่าแรกเข้าเป็นจำนวน 50,000 เยน สำหรับปีการศึกษา 2555 อ่านรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ คลิก นอกจากนี้ โรงเรียน Kyoto Japanese Language School ยังได้เตรียมหลักสูตรระยะสั้นสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาในเดือนมกราคม 2555 อีกด้วย อ่านรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ คลิก

Continue Reading —›
ที่พักอาศัย

ที่พักอาศัย

รัฐบาลส่วนท้องถิ่นและมหาวิทยาลัยมีหอพักสำหรับนักศึกษาต่างชาติ แต่เนื่องจากห้องพักมีจำนวนจำกัดทำให้นักศึกษาที่ได้เข้าพักมีน้อยประมาณ 75% ของนักศึกษาต่างชาติพักอยู่ที่พักเอกชน

Continue Reading —›
การทำงานพิเศษ

การทำงานพิเศษ

นักศึกษาต่างชาติในประเทศญี่ปุ่นสามารถทำงานพิเศษได้ หากได้รับอนุญาตจากสถาบันการศึกษาที่ตนสังกัดอยู่ และจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองท้องถิ่นในการดำเนินกิจกรรม นอกเหนือขอบเขตของสถานภาพการอยู่อาศัยเดิม

Continue Reading —›
การประกันสุขภาพแห่งชาติ ( National Health Insurance )

การประกันสุขภาพแห่งชาติ ( National Health Insurance )

เนื่องจากค่ารักษาพยาบาลในญี่ปุ่นสูงมาก เช่นการไปพบแพทย์เพื่อรักษาไข้หวัด จะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 5,000 เยน ถ้าต้องนอนโรงพยาบาลประมาณ 1 สัปดาห์เพื่อรักษาโรคเช่น ไส้ติ่งอักเสบ จะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 300,000 – 400,000 เยน

Continue Reading —›
ผู้ค้ำประกัน

ผู้ค้ำประกัน

เมื่อชาวต่างชาติต้องการสมัครเข้าเรียนในสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น วิทยาลัยอาชีวศึกษา หรือสถาบันการศึกษาระดับสูงอื่นๆ ของญี่ปุ่น จำเป็นต้องมีผู้ค้ำประกันหรือผู้ติดต่อเรื่องต่างๆ แทนเพื่อเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่ายในการเรียน

Continue Reading —›
ค่าครองชีพ

ค่าครองชีพ

เนื่องค่าใช้จ่ายในมหาวิทยาลัย วิทยาลัยหลักสูตรระยะสั้น และวิทยาลัยอาชีวศึกษาได้รวมค่าธรรมเนียมในการสมัคร ค่าเล่าเรียน ค่าอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไว้แล้ว

Continue Reading —›
การขึ้นทะเบียนคนต่างด้าว

การขึ้นทะเบียนคนต่างด้าว

ชาวต่างชาติที่มีกำหนดที่จะอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเกิน 90 วัน ตามกฎหมายจะต้องไปลงทะเบียนคนต่างชาติ ณ ที่ว่าการเขตที่ตนอาศัยอยู่ ภายใน 90 วันหลังจากเข้าประเทศญี่ปุ่น เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ที่ว่าการเขตจะออกบัตรประจำตัวคนต่างชาติรับรองการลงทะเบียนให้

Continue Reading —›