‘News’ Category

โรงเรียน Nihongo Center ประกาศรับนักเรียนใหม่

โรงเรียน Nihongo Center ประกาศรับนักเรียนใหม่

โรงเรียนภาษาญี่ปุ่น Nihongo Center ในจังหวัดเกียวโต ได้เปิดรับนักเรียนในหลักสูตรระยะสั้นดังต่อไปนี้ หลักสูตรระยะสั้น เดือนตุลาคม ปี 2555 (Regular Course 10 สัปดาห์ หรือ 20 สัปดาห์) (ยังเปิดรับสมัคร) หลักสูตรระยะสั้น เดือนมกราคม ปี 2556 (Regular Course 10 สัปดาห์ หรือ 20 สัปดาห์) (รับสมัครถึงวันที่ 20 พฤษจิกายน 2555   และสำหรับหลักสูตระยะยาว โรงเรียนเปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตร Intensive Course ในเดือน เมษายน ปีการศึกษา 2556 โดยรับสมัครถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2555 (เอกสารต้องถึงญี่ปุ่น) ทางโรงเรียนได้จัดทำ อีเวนต์เลตเตอร์ รวมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ที่ คลิก นอกจากนี้ ยังสามารถติดตามรายละเอียดของโรงเรียนได้ที่ Facebook Page […]

Continue Reading —›
ประกาศข่าวเรื่องการขยายเขตรับสมัครเดือนเมษายน 2555 และข่าวอื่นๆ

ประกาศข่าวเรื่องการขยายเขตรับสมัครเดือนเมษายน 2555 และข่าวอื่นๆ

เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในประเทศไทย ทำให้สำนักงานตรวคนเข้าเมืองประเทศญี่ปุ่น อนุโลมให้ส่งเอกสารช้าได้กว่าเดิม ดังนั้น สำหรับผุ้ที่ยังต้องสมัครเข้าเรียนในภาคการศึกษาเดือน เมษายน ปี 2555 ยังเปิดรับสมัครอยู่นะครับ และสำหรับผู้ที่ต้องการสมัครโรงเรียน Kyoto Japanese Language School จะได้รับส่วนลดค่าแรกเข้าเป็นจำนวน 50,000 เยน สำหรับปีการศึกษา 2555 อ่านรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ คลิก นอกจากนี้ โรงเรียน Kyoto Japanese Language School ยังได้เตรียมหลักสูตรระยะสั้นสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาในเดือนมกราคม 2555 อีกด้วย อ่านรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ คลิก

Continue Reading —›