International Foreign Language School

 • Web Site: http://ifls.jp/
 • Address: 2-1-9 Higashi Kanda, Chiyoda-ku, Tokyo
 • Tel/Fax: 81-3-5687-1578

 

ข้อมูลทั่วไป

ก่อตั้งเมื่อปี 1988 ซึ่งจะครบ 24 ปีในปีนี้ (2012) ปัจจุบัน มีนักเรียนจากหลายชาติในเอเชีย เช่น จีน เกาหลี ไต้หวัน รวม 10 ประเทศมาเรียนภาษาญี่ปุ่นอยู่

โรงเรียนเป็นหนึ่งในเครือ Takamura Ikuei Kai ซึ่งนักเรียนสามารถได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าเรียนต่อที่ International College of Dual Business ได้โดยตรง ซึ่งแต่ละปีมีผู้สำเร็จการศึกษาเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีนี้ไม่น้อย

 

จุดเด่นของสถาบัน

 1. แต่ละชั้น จะเป็นก้องเรียนขนาดเล็ก ประมาณ 18 คน สามารถสอนได้แบบเข้าถึงตัว
 2. นโยบายของโรงเรียนคือ เข้มงวด แต่อบอุ่น เรามีเป้าหมายจะเป็นโรงเรียนที่ไม่มีการขาดเรียนหรือมาสาย
 3. เราทำการสอนเข้มงวดเพื่อที่นักเรียนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะเรื่องอักษรคันจิ ทุกคนจะได้รับการศึกษาระดับเดียวกับ N2
 4. สำหรับการแนะแนวศึกษาต่อ เราเน้นที่ขั้นตอน โดยมีการสัมภาษณ์ตัวต่อตัวหลายครั้ง และช่วยเลือกโรงเรียนที่เหมาะสมกับทักษะความสามารถของนักเรียน
 5. สามารถเรียนแค่ 6 เดือนและศึกษาต่อได้ โดยสามารถเลือกได้ทั้งวิทยาลัยในเครือ หรือมหาวิทยาลัยอื่นก็ได้

หลักสูตร

หลักสูตรระยะยาว (College VISA)

 • หลักสูตร 2 ปี (เข้าศึกษาเดือนเมษายน)
 • หลักสูตร 1 ปี 9 เดือน (เข้าศึกษาเดือนกรกฎาคม)
 • หลักสูตร 1 ปี 6 เดือน (เข้าศึกษาเดือนตุลาคม)
 • หลักสูตร 1 ปี 3 เดือน (เข้าศึกษามกราคม)

หลักสูตรระยะสั้น (สำหรับ Working Holiday VISA หรือวีซ่าสำหรับครอบครัว หรือวีซ่าท่องเที่ยว)

ค่าเล่าเรียน

สำหรับหลักสูตรระยะยาว

ทุกคอร์ส(ค่าใช้จ่ายปีแรก) คอร์ส 2 ปี(สำหรับปีต่อไป) คอร์ส 1 ปี 9 เดือน (สำหรับ 9 เดือนต่อไป) คอร์ส 1 ปี 6 เดือน(สำหรับ 6 เดือนต่อไป) คอร์ส 1 ปี 3 เดือน(สำหรับ 3 เดือนต่อไป)
ค่าสมัคร 21,000เยน
ค่าแรกเข้า 52,500เยน
ค่าเรียน 543,500เยน 534,000เยน 395,500เยน 277,000เยน 138,500เยน
ค่าตำราเรียน 22,000เยน
รวม 639,000เยน 534,000เยน 395,500เยน 277,000เยน 138,500เยน

 

สำหรับค่าเล่าเรียนของปีแรก สามารถแบ่งจ่ายเป็นงวดละ 6 เดือนได้

 

ส่วนที่ต้องจ่าย6เดือนแรก ส่วนที่จ่าย6เดือนหลัง
ค่าสมัคร 21,000เยน
ค่าแรกเข้า 52,500เยน
ค่าเรียน 286,500เยน 277,000เยน
ค่าตำราเรียน 22,000เยน
รวม 382,000เยน 277,000เยน

เวลาเรียน

แบ่งเป็นช่วงเช้าและช่วงบ่าย ช่วงละ 4 คาบเรียน คาบละ 45 นาที ดังต่อไปนี้

ช่วงเช้า     9.10 – 9.55, 10.00 – 10.45, 10.55 – 11.40, 11.45 – 12.30

ช่วงบ่าย    13.10 – 13.55, 14.00 – 14.45, 14.55 – 15.40, 15.45 – 16.30

 

 

กิจกรรม

ในช่วงเวลา 1 ปี จะมีกิจกรรมของโรงเรียนต่างๆ เช่น สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น (เช่นชมซูโม่ หรือพิธีชงชา) เดินทางไกล แข่งกีฬา ประกวดสุนทรพจน์ งานคริสมาส เป็นต้น ซึ่งนักเรียนจะสามารถสนุกร่วมกันได้โดยไม่เกี่ยวกับระดับชั้นเรียน

 

 

 

 

ที่พัก

ทางโรงเรียนไม่มีหอพักเฉพาะของโรงเรียนเอง แต่ว่ามีบริษัทจัดหาที่พักที่มีสัญญากันอยู่ ขอเพียงนักเรียนระบุประเภทที่พักที่ต้องการ ทางโรงเรียนก็พร้อมจะจัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดให้ได้