Tamagawa International Language School

ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนภาษาญี่ปุ่นทามากาว่าอินเตอร์เนชั่นแนล และศูนย์ภาษาวัฒนธรรม โรงเรียนภาษาทามากาว่าอินเตอร์เนชั่นแนลตั้งเป้าหมายไปยังการจัดตั้งระบบการ ศึกษาในแนวกว้าง เพื่อที่จะให้การศึกษาได้ตลอดชีพ และการปลูกฝังความสามารถในการสื่อสารกับผู้คนจากทั่วโลกในลักษณะต่างๆ โรงเรียนได้ถูกก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1989 โดยสามารถรองรับนักเรียนได้ถึง 460 คนต่อปีการศึกษา ซึ่งนอกจากหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อการเข้าศึกษาต่อในระดับสูง ยกตัวอย่างเช่นคอร์สเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยคอร์สเตรียมสอบเข้าปริญญาโท หรือคอร์สเตรียมสอบเข้าโรงเรียนวิชาชีพ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมต่างๆเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรม ญี่ปุ่นอย่างถ่องแท้

จุดเด่นของสถาบัน

 • จัดหลักสูตรให้เหมาะสมกับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ด้วยการเตรียมจัดสัมมนาการศึกต่อปีละ 2- 3 ครั้ง และยังมีการสอนวิชาพื้นฐานเช่น คณิตศาสตร์ สหศึกษา และ ภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อม และยังมีการแนะแนวแบบตัวต่อตัวอีกด้วย
 • หลักสูตรเพื่อการหางานในญี่ปุ่น นอกจากเรื่องการศึกษาต่อแล้ว โรงเรียนยังได้จัดหลักสูตรที่ให้การช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถเข้าทำงานในบริษัทญี่ปุ่นได้อีกด้วย
 • การเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ ที่ชั้น 8 ของโรงเรียนจะมีห้องคอมพิวเตอร์ ซึ่งนักเรียนสามารถใช้เพื่อการพัฒนาทักษะทางภาษาอีกด้วย
 • การสอนที่เข้มข้น แต่ละปีจะมีการรายงานพัฒนาการของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ ทั้งผลการเรียน ผลการสอบ และการเข้าเรียน รวมไปถึงความเห็นของอาจารย์ที่มีต่อตัวนักเรียนด้วย
 • มีกิจกรรมนอกวิชาเรียนเพื่อทำความเข้าใจในวัฒนธรรมญี่ปุ่น นักเรียนจะได้เดินทางไปสถานที่ต่างเพื่อทำความรู้จักกับประเทศญี่ปุ่นให้ดียิ่งขึ้น
 • อบรมภาษาญี่ปุ่นฟรีช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน นักเรียนสามารถเข้าเรียนเพื่อทบทวนและพัฒนาทักษะทางภาษาญี่ปุ่นของตัวเองได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน
 • ตั้งอยู่มในสถานที่ที่เหมาะกับการศึกษา ห่างจากโรงเรียนไปเพียง 3 นาทีด้วยการเดิน จะเป็นหอสมุดอาซาคุสะบาชิ และสวนสาธารนะ ซึ่งเหมาะกับการหาความรู้
 • กิจกรรมของโรงเรียน เช่น นักเรียนที่เข้าเรียนสม่ำเสมอ และผลการเรียนดี จะได้ร่วมงานดินเนอร์ปาร์ตี้กับผู้อำนวยการ หรือเชิญครอบครัวมาที่โรงเรียน

หลักสูตร

 • หลักสูตรการสอบเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ
 • หลักสูตรภาษา ญี่ปุ่น 1-2 ปี ระดับเริ่มต้น ระดับกลาง ระดับสูง
 • หลักสูตรอบรมระยะสั้น (สูงสุด 3เดือน)

ค่าใช้จ่าย

ทางโรงเรียนเปิดรับ นักเรียนใหม่ในช่วงเดือน มกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคมของทุกปี

หลักสูตร ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงสถานศึกษา  ค่าตำราเรียนเสริม ภาษีมูลค่าเพิ่ม (5%) รวม
หลักสูตรระยะยาว 20,000 50,000 570,000 44,000 12,000 33,800 729,800
หลักสูตรระยะสั้น 30,000 120,000 3,000 7,650 160,650

** หน่วยเป็นเงินเยน

เวลาเรียน

จันทร์ – ศุกร์ 45 นาที/คาบเรียน
20 คาบเรียน / อาทิตย์ 800 คาบเรียน / 200วัน / ปี

ห้องเรียนช่วงเช้า 09:00 – 12:30
ห้องเรียนช่วงบ่าย 13:00 – 16:30

ตารางเวลา ช่วงเช้า ช่วงบ่าย
คาบเรียน 1 09:00 – 09:45 13:00 – 13:45
คาบเรียน 2 09:55 – 10:40 13:55 – 14:40
คาบเรียน 3 10:50 – 11:35 14:50 – 15:35
คาบเรียน 4 11:45 – 12:30 15:45 – 16:30

 

ทุนการศึกษา

 • นักเรียนของทางโรงเรียนมีสิทธ์ได้รับทุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น ซึ่งเป็นยอด 50,000 เยนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 1 ปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 600,000 เยน
 • นักเรียนที่เรียนที่สถาบันเป็นเวลามากกว่า 12 เดือน จำนวน 10 คน ก็มีสิทธ์ได้รับทุนจากทางโรงเรียน ซึ่งเป็นยอดรวม 100,000 เยน โดยบุคลากรของทางโรงเรียน จะเป็นผู้คัดเลือกนักเรียนที่ควรได้รับทุน

กิจกรรม

เราจัดไปทัศนศึกษาที่ดิสนีย์แลนด์ ท่องเที่ยว ภูเขาฟูจิ กีฬา การแข่งขันทักษะการพูด การประกวดเรียงความ กิจกรรมอาสาสมัคร (เช่น การรณรงค์การรักษาความสะอาด) และเรายังมีโปรแกรมเพื่อทำความเข้าใจกับวัฒนธรรมญี่ปุ่น การเก็บเปลือกหอย และอื่นๆ

เนื่องจากโรงเรียนของเราตั้งอยู่ที่ชิตามาชิ (เขตเก่าของเมืองอยู่อาศัยของญี่ปุ่น) ในโตเกียวการจราจรจึงสะดวกสบายมาก การเข้าร่วมเทศการงานรื่นริง และกิจกรรมทุกประเทศในเมืองนี้ จะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมญี่ปุ่น และอยู่ในสภาพแวดล้อมของการเรียนของเราศึกษาและอยู่อาศัยในโตเกียวอย่างมี ความสุข

String could not be parsed as XML

ความเห็นจากนักเรียน

โรงเรียนทามากาว่า เป็นโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นที่เป็นกันเอง เซนเซทุกท่านใจดี และพร้อมที่จะให้คำแนะนำตลอดเวลา ทำให้รู้สึกสนุกในการเรียน ตอนนี้เรียนมาได้ 7 เดือนแล้ว แม้ว่าจะมีเรียนเกือบทุกวัน แต่รู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วมาก

นอกจาก ภาษาญี่ปุ่นที่ดีขึ้นแล้ว ยังได้เพื่อนต่างชาติมากมาย ทำให้ได้เรียนรู้ประสบการณ์เพิ่มขึ้น ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่าง รู้สึกตัดสินใจไม่ผิดที่มาเรียนที่นี่