Toyo Language School

 • Website: http://www.tls-japan.com/
 • Address: 8-3-13 Nishi Kasai Edogawa-ku Tokyo 134-0088
 • Tel: 81-3-5605-6211
 • Fax: 81-3-5605-7744

ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนโทโยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของ จังหวัดโตเกียว ใกล้กับโตเกียวดิสนีย์แลนด์ บริเวณโดยรอบของโรงเรียนจะมีสวนสาธารณะอยู่มากมาย และด้วยบรรยากาศอันร่มรื่น สามารถช่วยสร้างสมาธิในการเรียนได้เป็นอย่างดี โรงเรียนโทโยเป็นโรงเรียนในเครือของ JIKEI GAKUEN GROUP ที่มีโรงเรียนในเครือทั่วประเทศ 53 โรงเรียน จัดการเรียนภาษาญี่ปุ่นในรูปแบบใหม่โดยใช้วีธีการเรียนรู้ Know How

โรงเรียนโทโยใช้ระบบการแบบ JCT ชึ่งเป็นระบบที่โรงเรียน TLS คิดขึ้นเอง สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนในระยะเวลาสั้นๆ ได้นักเรียนมากกว่า 70% ผ่านข้อสอบวัดระดับและค่าเฉลี่ยของคะแนนที่นักเรียนได้ มากกว่าค่าเฉลี่ยของทั่วไปถึง 40 คะแนน คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 280 คะแนน

โรงเรียน ในเครือของเรา มีหลากหลายสาขา เช่น การ์ตูน อนิเมชั่น ออกแบบ ดนตรี การเต้น ภาพยนตร์ เสริมสวย การทำขนม กีฬา การรักษาพยาบาล สังคมสงเคราะห์ นักเรียนที่เป็นนักเรียนชาวญี่ปุ่น ประมาณ30000 คน และนักเรียนแลกเปลี่ยนต่างชาติประมาณ 1000 คน ซึ่งรวมถึงนักเรียนไทยด้วย

 

จุดเด่นของสถาบัน

 • หลักสูตรที่เหมาะสมสำหรับการศึกษาต่อ อย่างแท้จริง สามารถเลือกเรียนได้ตรงตามเป้าหมายมากที่สุด
 • มีการติดตั้งคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและ สมบูรณ์แบบมากกว่า 20 เครื่อง
 • มีการฝึกฝนตัวอักษรคันจิเป็นพิเศษโดย คณาจารย์ที่ดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด
 • สอนและฝึกฝนทักษะในการใช้ภาษาญี่ปุ่น เพื่อให้นักเรียนประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

 

หลักสูตร

ชั้นเรียนแบ่งเป็น 15 ระดับซึ่งนอกเหนือจรากวิชาภาษา ญี่ปุ่นระดับชั้นต้น-สูงแล้ว ยังเน้นการสนทนาและการใช้คอมพิวเตอร์ภาษาญี่ปุ่นสำหรับ วิชาอื่น ๆ นั้นจะมีความสอดคล้องกับเป้าหมายของนักเรียน เช่น ผู้ที่เตรียมสอบเข้าปริญญาตรี จะต้องเรียนวิชาที่จำเป็นต่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัย เช่น ฟิสิกส์ อังกฤษ คณิตศาสตร์ สถานการณ์ญี่ปุ่นปัจจุบันรวมถึงฝึกเขียนรายงานในขณะที่ผู้ที่เตรียมสอบเข้า ระดับปริญญาโท จะต้องฝึกทำข้อสอบวิชาที่จำเป็นในการสอบเฉพาะสาขา ฝึกการค้นคว้า เขียนแผนงานวิจัย และการนำเสนอผลงานวิจัยให้ผู้อื่นฟัง

 

หลักสูตรศึกษาต่อทั่วไป

 • เพื่อให้บรรลุผลตามความมุ่งหมายของนัก เรียนแต่ละคน เรียนครึ่งวัน
 • หลักสูตรเตรียมเข้า มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
 • หลักสูตรเตรียมเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท
 • หลักสูตรเตรียมเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัย
 • หลักสูตรเตรียมเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยวิชาชีพเฉพาะทาง
 • หลักสูตรธุรกิจ

ค่าเล่าเรียน

หลักสูตร ระยะเวลา ภาคเรียน ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน อื่น ๆ รวม
ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป 2 ปี เมษายน 20,000 100,000 1,080,000 168,000 1,368,000
1.6 ปี ตุลาคม 20,000 100,000 810,000 126,000 1,056,000
1 ปี เมษายน – ตุลาคม 20,000 100,000 540,000 84,000 744,000

 

หลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน = 52,000
2 เดือน = 104,000
3 เดือน = 156,000

* หน่วยเป็นเงิน เยน

** หลักสูตรระยะสั้นราคาพิเศษสำหรับนักเรียนไทย **

 

เวลาเรียน

รอบเช้า เวลา 9:10 – 12:25 น.

รอบบ่าย เวลา 13:10 – 16:25 น.

 

หลักสูตรเพื่อเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนที่มีชื่อเสียง

เวลาเรียน : รอบเช้า เวลา 9:10 – 14:40 น.

 

กิจกรรม

มีกิจกรรมต่อเนื่องตลอดปี ได้แก่ กีฬารับน้องใหม่ ไต่เขาฟูจิเชื่อสัมพันธ์ โฮมสเตย์ที่ฮอกไกโด และที่ชิซุโอกะ งานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ พักบ่อน้ำพุร้อน งานเลี้ยงบาร์บีคิว พิธีชงชา จัดดอกไม้ แต่งชุดกิโมโน ประกวดการอ่านออกเสียง ประกวดสุนทรพจน์ทัศนาจรที่ โอกินาวา เป็นต้น

 

ที่พัก

หอพักของโรงเรียนอยู่ใกล้เพียงแค่ใช้เวลา 10-15 นาทีโดยจักรยาน มีเจ้าหน้าที่หอพักคอยดูแลนักเรียน แบ่งเป็นหอพักชาย-หญิง และหอรวม มีทั้งห้องเดี่ยวและห้องคู่ พร้อมเฟอร์นิเจอร์ ได้แก่ เตียง โต๊ะ เก้า ตู้เย็น แอร์ ราคา 20,000 – 48,000 เยน